• Back
    Next
HIGIJENSKO - TEHNIČKO ODRŽAVANJE, UPRAVLJANJE I UREĐENJE POSLOVNIH I STAMBENIH OBJEKATA
Vi radite svoj posao, a mi ćemo brinuti o Vašem radnom prostoru.
KONTAKT: +382 68 007 110, Emai: zorando@t-com.me
DAZMONT PODGORICA
HIGIJENSKO TEHNIČKO ODRŽAVANJE OBJEKATA

"DAZMONT" d.o.o.  je preduzeće sa sjedištem u Podgorici.
Naša osnovna djelatnost je Higijensko - tehničko održavanje, upravljanje i uređenje poslovnih i stambenih objekata (tkz. Facility management).
Svoj posao obavljamo na teritoriji cijele Crne Gore.


Usluge koje mi nudimo bi prevashodno sačuvale vrijednost investicije, a potom i poboljšale Vaš imidž kod postojeće i buduće klijentele.
Smatramo da svako moderno i uspješno organizovano društvo posebnu pažnju poklanja upravo higijensko tehničkoj zaštiti objekata u kojima radi.

Ono što Vas očekuje u saradnji sa nama je: Profesionalan odnos prema poslu, Iskustvo i obučenost zaposlenih, Upotreba savremenih mašina i pomoćnih sredstava,
Adekvatna primjena odgovarajuće hemije.POLITIKA KVALITETA, ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE ZDRAVLJA I BEZBJEDNOŠĆU NA RADU

Rukovodstvo “DAZMONT” d.o.o. Podgorica i svi zaposleni opredijeljeni su za neprekidno unapređenje Integrisanog menadžment sistema u skladu sa zahtjevima standarda, ISO 9001, ISO 14001 I ISO 45001.

Uspostavljanjem i poboljšavanjem integrisanog sistema menadžmenta, ispunjavamo zahtjeve i očekivanja: klijenata i vlasnika.
Svi zaposleni su odgovorni za kvalitet procesa koje obavljaju, prihvatajući stalna poboljšanja i preventivna djelovanja, kao prepoznatljiv stil našeg rada.

Osnove politike IMS-a su:

• Zadovoljni naši klijenti, jer pokazujemo sposobnost i pouzdanost da pružamo visokokvalitetne proizvode / usluge,
• Efektivan sistem menadžmenta kvalitetom, prema zahtjevima ISO 9001:2015 i konkretnim ciljevima kvaliteta, uz stalna poboljšavanja,
• Efektivno upravljanje procesima, od nuđenja i ugovaranja do realizacije ugovora i / ili porudžbina,
• Realizacija proizvoda / usluga zahtijevanog i očekivanog kvaliteta, što omogućava povećavanje plasmana i konkurentnosti našeg preduzeća.
• Težiti ka smanjenju ukupnog otpada kao i uklanjanja otpada, koji ne može biti prerađen na način koji ne ugrožava životnu sredinu;
• Kontinualno poboljšavati učinak zaštite životne sredine;
• Identifikovati, procjenjivati i kontrolisati rizike kod poznatih uzroka povreda i bolesti vezanih za radne procese i okruženje;
• Cilj kompanije je da obezbijedi održivo, zdravo i bezbjedno radno okruženje i svede na minimum sve potencijalne rizike sa kojima se suočavaju zaposleni, preduzimači, posjetioci i svi drugi koji mogu da budu izloženi uticaju aktivnosti koje organizacija obavlja;
• Vršiti obuku iz oblasti zaštite životne sredine kako bi se sticala nova znanja i podizala svijest svih zaposlenih o značaju njenog očuvanja;
• Uspostaviti efikasnu komunikaciju sa svim zainteresovanim stranama i drugim relevantnim organizacijama u cilju bolje razmjene informacija važnih za kvalitet, životnu sredinu i bezbjednosti na radu;
• Uticati na naše isporučioce i podugovarače da i oni preduzimaju aktivnosti na zaštiti životne sredine;
• Učiniti dostupnom javnosti našu politiku integrisanog menadžment sistema.

Predmet i područje primjene: Profesionalno održavanje higijene objekata.

Rukovodstvo obezbjeđuje da je svima u preduzeću politika kvaliteta dostupna i objašnjena.

Podgorica, septembar, 2019.

USLUGE
REDOVNO - TEKUĆE ODRŽAVANJE HIGIJENE
REDOVNO - TEKUĆE ODRŽAVANJE HIGIJENE
GENERALNO ČIŠĆENJE
GENERALNO ČIŠĆENJE
TEHNIČKO ODRŽAVANJE
TEHNIČKO ODRŽAVANJE
ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA
ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA
PORTIRSKA SLUŽBA
PORTIRSKA SLUŽBA
MOLERSKE USLUGE - DEMIT FASADE
MOLERSKE USLUGE - DEMIT FASADE
HIDROIZOLACIJA
HIDROIZOLACIJA
GRAĐEVINSKI RADOVI
GRAĐEVINSKI RADOVI

ČISTOĆA JE ZDRAVLJE
GALERIJA USLUGA

HIGIJENSKO TEHNIČKO ODRŽAVANJE OBJEKATA CRNA GORA

CONTACT US

DAZMONT DOO PODGORICA
Tel/fax: +382 (020) 252-392
Mob:  +382 68 007 110
e-mail: office@dazmont.com, zorando@t-com.me

PRAVNI SEKTOR: +382 68 007 118
Pib :  02861232, Pdv:  30/31-10898-4
FOLLOW US

DAZMONT PODGORICA
DAZMONT PODGORICA
HIGIJENSKO TEHNIČKO ODRŽAVANJE OBJEKATA
Mobile: +382 68 007 110